Om Nasjonalmuseet

Om Nasjonalmuseet

«Inn i bildet» – fordypning og kreativitet

Gjennom en rekke møter har unge mennesker latt seg inspirere av verk fra samlingen og jobbet kreativt med egne uttrykk i Nasjonalgalleriets atelier.

Skapende prosesser

Inn i bildet et formidlingsprosjekt som handler om skapende prosesser. Det startet som et samarbeid mellom en gruppe elever fra Elvebakken videregående skole og Nasjonalmuseet. Siden har prosjektet utvidet seg og Nasjonalmuseet har inngått Intensjonsavtale med Oslo Universitetssykehus, avdeling for spiseforstyrrelser og med Norges Musikkhøgskole, første års masterstudenter. 

Blir trygg på egen refleksjon om kunst

Metoden går ut på at det er den enkelte selv som velger hvilket kunstverk vedkommende ønsker å arbeide med.  Dette ene verket ble gjenstand for bearbeidelse og refleksjon gjennom seks møter med 14 dagers mellomrom i atelieret på Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet. Målet er at den enkelte selv skal stole på sin bedømmelse.

Ved bruk av ulike teknikker som maling, arbeid med leire, kull og pastell får den enkelte anledning til å utforske eget uttrykk.

Teaching Artist

Metoden tar utgangspunkt i profesjonelle kunstnere arbeidsmetoder og fokuserer videre på den enkeltes møte med kunst og skapende arbeid som ledd i personlig læring og utvikling. 

Inn i bildet er også en del av Teaching Artist-programmet i regi av SEANSE senter for kunstproduksjon, Høgskolen i Volda.

Inn i bildet er en metode utviklet av Anna Carin Hedberg og Jeanette Eek Jensen ved Nasjonalmuseet.